Prosessikonsultointi

Prosessikonsultointi on organisaation kehittämisessä sovellettava toimintamalli, jota käytetään silloin, kun tarvitaan näkemystä, tukea tai mahdollisuuksia lisäävää ajattelua ja toimintaa. Prosessikonsultointi soveltuu erityisesti muutostilanteisiin. Prosessikonsultointi voidaan yhdistää työnohjausprosessiin, kun havaitaan työprosesseihin tai rakenteisiin liittyviä muutostarpeita kuten työprosessien toimimattomuutta. Prosessikonsultoinnin avulla voidaan sujuvoittaa työtä ja työprosesseja.

Prosessikonsultaation tuloksena asiakas löytää itse keinoja ymmärtää tilannettaan ja ratkaista kohtaamiaan ongelmia. Vaikka lähtökohtana onkin työyhteisön tilanne ”tässä ja nyt”, prosessikonsultoinnissa korostuu pitkäaikaisen avun näkökulma, joka lisää yhteisön taitoja tunnistaa, määritellä ja ratkaista myös tulevia ongelmia. Työyhteisön sisäinen vuorovaikutus ja sen kehittäminen ovat konsultaation keskeisiä työn kohteita. Prosessikonsultoinnista hyötyvät organisaatiot, jotka ymmärtävät, että muutokseen tarvitaan niin yksilöitä kuin muutosta oikeaan suuntaan ohjaavia johtamisen rakenteita.

Haluatko kuulla lisää tai pohditko, olisiko prosessikonsultaatio oikea menetelmä tarpeisiinne? Ota minuun rohkeasti yhteyttä – pohditaan yhdessä oikeaa menetelmää tilanteeseenne.