Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, uudelleen arvioimista ja ideointia koulutetun työnohjaajan ohjauksessa. Se on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on työntekijäryhmän tai työyhteisön ammatillinen kehittyminen. Työnohjaus sisältää usein kokemusten ja tunteiden tarkastelua, jossa paneudutaan työn, työyhteisön ja oman työroolin tarkasteluun.

Työnohjauksen tärkein työkalu on keskustelu. Työnohjaus mahdollistaa uudenlaista ajattelua ja omien ja/tai koko työyhteisön työtapojen kehittämistä. Ohjattavana voi olla työntekijäryhmä tai koko työyhteisö.

Työnohjauksen kesto, frekvenssi ja tavoitteet sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteiden asettamisessa on aina mukana työnohjaukseen osallistuvien lisäksi heidän esimies.

Etsitkö työntekijäryhmälle tai työyhteisölle työnohjaajaa? Ota minuun yhteyttä – pohditaan yhdessä soveltuisinko työnohjaajaksi tarpeisiinne!