Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, uudelleen arvioimista ja ideointia koulutetun työnohjaajan ohjauksessa. Se on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on työntekijän ammatillinen kehittyminen. Työnohjaus sisältää usein kokemusten ja tunteiden tarkastelua, jossa paneudutaan työn, työyhteisön ja oman työroolin tarkasteluun.

Työnohjauksen tärkein työkalu on keskustelu. Työnohjaus mahdollistaa uudenlaista ajattelua ja omien työtapojen kehittämistä. Ohjattavana voi olla yksilö, ryhmä tai koko työyhteisö.

Työnohjauksen kesto, frekvenssi ja tavoitteet sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteiden asettamisessa on aina mukana työnohjaukseen osallistuvien lisäksi heidän esimies.