Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on toimivaksi todettu ihmisten välisten konfliktien hallintamenetelmä. Ratkaisematon konflikti elää ihmisten mielissä pitkään. Konfliktin ratkaisemattomuus kasvattaa sitä yhä suuremmaksi ja vaikeammaksi. Tyypillisesti työyhteisöissä syntyy puhumattomuutta, vetäytymistä, välttelyä ja erilaista puolustautumista monissa työtilanteissa. Konflikti vie resursseja perustehtävästä ja kuluttaa työyhteisön voimavaroja.

Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun, vaan toimii sovinnon mahdollistajana eli fasilitaattorina. Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja.

Konfliktin ratkaisemiseksi tarvitaan avointa kommunikaatiota ja osapuolten tasavertaista kuuntelua. Avoin keskustelu vaatii riittävän ajan ja tilan. Työyhteisösovittelussa annetaan mahdollisuus muutokseen. Keskeisinä arvoina sovittelussa ovat ihmisen kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, luottamus ja anteeksianto. Sovitteluprosessin tavoitteena ei ole vain ratkaisu ja sopimuksen syntyminen vaan myös oppiminen, kasvu ja yhteistoiminnan paraneminen. Sovittelussa opitaan luovaa ongelmanratkaisua, kokonaisvaltaista ajattelua, erilaisuuden ymmärtämystä, ryhmässä työskentelyä, kuuntelutaitoa ja itsetuntemusta ja -reflektiota.

Haluatko kuulla lisää tai mietitkö, vaatiiko työyhteisön tilanteenne sovittelua? Ota minuun rohkeasti yhteyttä – pohditaan yhdessä oikeaa menetelmää tilanteeseenne.