Työnohjaus työhyvinvoinnin edistäjänä

Työohjaus on yksilön-, ryhmän tai työyhteisön oppimisprosessi, joka kehittää työntekijän ammatillista osaamista ja työyhteisön toimintaa. Työnohjauksessa on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan työn tavoitteita, työtilanteita sekä niissä esiintyviä ilmiöitä ja kehittämistarpeita.

Työnohjaus on aina prosessi, jolle määritellään työstä nousevat tavoitteet. Näitä tavoitteita vasten voidaan työnohjausprosessin kuluessa tarkastella työnohjauksen onnistumista ja vaikuttavuutta. Työnohjausprosessin pituus on yleensä 1-2 vuotta ja tapaamisia on hyvä aikatauluttaa noin kuukauden välein toteutettaviksi.

Työnohjaus tarjoaa tilaisuuden purkaa työhön liittyviä mieltä askarruttavia asioita, tarkastella rauhassa työn sujuvuutta ja yhteistyön toimivuutta. Työnohjaustapaamiset rauhoitetaankin muulta työnteolta ja niissä pysähdytään prosessin alussa sovittelujen teemojen äärelle. Työnohjaustapaamisessa voidaan aina myös käsitellä aiheita, jotka ovat akuutisti ajankohtaisia. Työnohjausta käytetään tyypillisesti ammateissa, joissa työtä tehdään omalla persoonalla. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden purkaa työn aiheuttamaa tunnekuormaa tunnistamalla työn herättämiä tunteita sekä jäsentämällä ja käsittelemällä niitä.

Työn sujuvuuden parantaminen on usein keskeisenä teemana työyhteisötyönohjauksessa. Työnohjaustapaamisissa rakennetaan yhteistä ymmärrystä työn kokonaisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. On hyvä pysähtyä pohtimaan työn kokonaisuutta sekä sitä, miten oma työ vaikuttaa tähän kokonaisuuteen ja työkavereiden työhön. Työnohjaus sitouttaa työntekijää työyhteisöön ja yhdessä sovittuihin toimintatapoihin.

Työnohjaus on kehittymisen ja muutoksen väline ja se voidaan nähdä myös työn laadun varmistamisen keinona. Työnohjaus tukee työssä jaksamista, antaa sijaa luovalle ongelmanratkaisulle, lisää työniloa ja vahvistaa ammatti-identiteettiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *